Βασικές Υπηρεσίες
Απλή Αντιγραφή κασέτας(Μέχρι 60 Λεπτά) ή δίσκου βυνιλίου 33 στροφών 7 €
Απλή Αντιγραφή κασέτας(Μέχρι 90 Λεπτά) 9 €
Κάθε Επιπλέον Αντιγραφή 3 €/CD
Δίσκος βυνιλίου 45 στροφών 2 €
Extras  
Πρόσθετη θήκη CD και CD επικεφαλίδα(Φωτογραφίες της επιλογής σας στο εξώφυλλο με τον τίτλο του CD,εκτυπωμένο φόντο της επιλογής σας πάνω στο CD) 3 €
Μαζικές Παραγγελίες  
10 με 20 κασέτες 60 λεπτών ή δίσκους βινυλίου 33 στροφών -20%
από 21 και πάνω επικοινωνήστε

 

 

 

 

 

 

 

Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

 

 
Contact Info
©Copyright 2001-2024  | Designed By ComNet